slide1 slide2 slide3

Ostorcsapás


VISSZA

(https://www.youtube.com/watch?v=ViXvWd9VpjA)

 

Napjainkban a munkaerőhiánnyal küzdő vállalatoknak kifejezetten nagy figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy a hidraulikus tömlő-vezetékek esetleges elszakadása, vagy a tömlő anyagának szerkezeti sérülése miatt bekövetkező személyi sérülésekkel, anyagi károkkal és a munkaerő-vonzó képesség elvesztésével járó jelentős veszélyeket lecsökkentsék. E rövid szemelvényünk alapul vette a Német Kötelező Balesetbiztosítás (DGUV, Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung Regel 113-020 ajánlásának 4.2.8 bekezdése) tömlők üzemeltetésére vonatkozó konkrét ajánlásait. Mivel sajnos a hidraulika rendszerek üzemeltetéséről szóló szabványok napjainkban nem pontosan tértek ki e kimondottan fontos életvédelmi, biztonsági berendezések használatára. A kiadványunkban említett termékeink használatával kézenfekvő, könnyen megfizethető, biztonságos megoldást kínálunk Önnek.

Tömlő ostorcsapás effektusa

(ennek kiküszöbölése, amennyiben a berendezés gyárilag nem tartalmazza, vagy nem megfelelő)

A nyomás alatt álló hidraulika tömlő fegyverzetéből történő kiszakadása következtében minden esetben fennáll a tömlő ostorcsapásának veszélye. A munkáltatónak tevékenysége során azonosítania kell a munkahelyek veszélyeit és ártalmait, meg kell határoznia a kockázati szintet, a következmények és azok bekövetkezésének valószínűségi összefüggéseként. A kockázati szint mértékétől függően védőintézkedéseket kell meghatározni (DIN EN ISO 4413:2011 „Hidraulikus teljesítményátvitel A rendszerek és szerkezeti elemeik általános szabályai és biztonsági követelményei”) szabvány előírásának megfelelően.

Tömlő ostorcsapódása során bekövetkező sérülés, sorozat képekben:

Tömlő ostorcsapódásának veszélye, még a kis tömlő méretnél is nagymértékű károkozás figyelhető meg.

 

Megoldások a veszélyforrások csökkentésére: 

1. A tömlők környezetének szilárd védőburkolattal, gépburkolati elemekkel történő elzárása a munkakörnyezettől. A napi, heti, havi, éves karbantartások megvalósíthatósága miatt eme biztonsági berendezésre megfelelően méretezett fedelek, csatornavezetések kiépítése is elengedhetetlenül szükséges. Sajnos ezen biztonsági berendezés nem oldja meg a szivárgó tömlőarmatúrák kézzel történő érintését, hiszen a karbantartó szakember munkája során köteles a gép burkolati elemeket eltávolítani.

2. Tömlővezetékeket kiszakadásbiztos fegyverzettel kell ellátni. Ez a megoldás alapjaiban nyújt némi segítséget, jellemzően a gép gyártók évekre visszamenőleg is már gyakorta építették ezzel berendezésüket. A tömlőről külső – belső hántolással eltávolítják a gumi bevonatot a szabványban szereplő méretig, ezáltal a tömlő drótfonata a fegyverzetre megadott hosszon az elasztomer nélkül fémesen érintkezik, és a roppantó hüvelyre is egyaránt fémesen érintkezik. Ezzel megnehezítve a működés közbeni tömlő kiszakadását a fegyverzetről. (A probléma legbiztonságosabb megoldása napjainkban alant a 3. pontban olvasható.)

A1). a fegyverzet, roppantó hüvely, tömlő fémszövet tisztán fémes kapcsolata

Példa kiszakadásbiztos fegyverzetre

Ezen megoldásnál kifejezetten figyelni kell a tömlő méretére és a gyártó szerelési, és csere előírásaira is, amelyet az üzemeltetőnek be kell tartania.

Megjegyzés: Lásd ehhez DIN EN ISO 4413:2011 Tömlőszerelvények 5.4.6.5 pontot és továbbá az ISO/TR 17165-2 ami a „Tömlőszerelvények szerelési és védelmi útmutatóját” tartalmazza.

 

3. Megfelelően méretezett ostorcsapás gátló kötélzetet, a hidraulika-tömlő és a csatlakozási hely között.

B1) ostorcsapásgátló kötélzet alap
állapotban

B2) ostorcsapásgátló kötélzet ostorozó
mozgás pillanatában

Az ostorcsapódás-védő tartókötéllel szerelt tömlő esetén típus és mérettől függően esetenként sor kerülhet kisebb mértékű ostorozó mozgásra. A drótkötélzet és a hozzá tartozó bilincsezés szélsőséges felhasználási körülmények között gyengíteni hivatott az ostorcsapódásban rejlő mechanikai energiát. De ezzel már megfelelő mértékűre csökkenti az esetlegesen bekövetkező baleset következményeit, így a kockázati szintet.

Cégünknél megvásárolható ostorcsapódás-védő berendezések megfelelnek a gépekről szóló 2006/42/EK irányelvben előírt biztonsági berendezések definíciójának. Továbbá CE jelöléssel, megfelelőségi nyilatkozattal és kezelési utasítással rendelkeznek.

!!! Piaci forgalomban kaphatóak olyan termékek is, amelyek nem felelnek meg a fenti irányelvek előírásainak, továbbá CE jelöléssel és megfelelőségi nyilatkozattal sem rendelkeznek. Óvakodjon ezen termékek használatától! 

Amennyiben a kiadványunkban szereplő korszerű tömlő biztonságtechnikai ajánlásoknak meg szeretné feleltetni berendezéseit, keresse kollégáimat bizalommal. Élvezze Ön is szakértelmünk, és kiváló termékeink által garantált biztonságot.

Lásd ehhez DIN EN ISO 4413:2011 „Hidraulikus teljesítmény átvitel. A rendszerek és szerkezeti elemeik általános szabályai és biztonsági követelményei” /5.4.6.5.3. „Meghibásodás elleni védelem” 5.4.6.5.3.1-es pontját.

 

VISSZA